Privacyverklaring

 

Contact information

 

Artikel 1. Gebruik van persoonsgegevens

 

Artikel 2. Publiceren van persoonsgegevens

 

Artikel 3. Bewaartermijn persoonsgegevens

 

Artikel 4. Cookies

 

Artikel 5. Wijzigen, inzage en/of verwijderen van uw persoonsgegevens

 

Artikel 6. Autoriteit Persoonsgegevens

 

Artikel 7. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Artikel 8. Wijzigingen privacy beleid

 

Artikel 9. Kwetsbaarheden

 

Artikel 10. Afsluiting